Informaţii cookie

Pentru o ofertă web optimă site-ul nostru foloseşte cookie-uri pentru a strânge informaţii relevante despre utilizator, care sunt furnizate de către noi, TravelTrex GmbH mai departe partenerilor noştri. Aceste cookie-uri sunt folosite fie pentru buna funcţionare a paginii online sau sunt necesare în scopuri de marketing şi analiza datelor. Făcând click pe acceptaţi cookie-urile care nu sunt absolut necesare pentru funcţionarea site-ului. Dacă nu sunteţi de acord, apăsaţi . Mai multe detalii despre funcţionarea cookie-urilor şi posibilitatea de modificare a setărilor dvs. găsiţi la Informaţii cookie.

Informaţii despre responsabili găsiţi pe pagina noastră la Termeni şi condiţii. Informaţii referitoare scopul folosirii acestora şi la drepturile dvs. găsiţi pe pagina noastră dedicată Protecţiei Datelor.

StickyNewsletter
Vacanță ski & Oferte schiVacanță ski & Oferte schi

Termeni şi condiţii

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)

Telefon: 0312 295 321 sau +4922188828447
Telefax: +49 221 33 60 62948
e-mail: info-ro@snowtrex.com


Directori generali cu drept de reprezentare
Andreas Rühl
Thomas Bartel


Jurisdicţie: Amtsgericht Köln
Număr registru: HR B 31998

Număr TVA, conform § 27 a al Legii TVA: DE 813 076 768

Excluderea responsabilităţii

Nota: Noi nu controlăm, ci doar monitorizăm conţinutul şi informaţiile transmise prin intermediul unei legături (link) externe, şi astfel nu ne asumăm răspunderea pentru acest conţinut. Informaţiile revin în responsabilitatea unică a operatorilor site-ului în cauză. Ca prestatori de servicii ne revine responsabilitatea pentru conţinutul propriu pe aceste site-uri, de acord cu Art. 7.1 al TMG (TMG - Telemarketinggesetz este legea germană care reglementează condiţiile de funcţionare ale serviciilor de telecomunicaţii). De acord cu articolele 8 - 10 TMG nu ne revine în schimb responsabilitatea de supraveghea şi verifica situaţii care ar putea fi indicative de o încălcare a legii în ceea ce priveşte conţinutul informativ preluat sau salvat din alte surse.

1. Conţinutul ofertei Online

Autorul nu garantează pentru actualitatea, corectitudinea, integritatea sau calitatea informaţiilor anexate. Orice pretenţii de răspundere din partea Autorului, care se raportează la daune de ordin material sau intelectual care au fost cauzate de utilizarea sau neutilizarea informaţiilor oferite respectiv de utilizarea unor informaţii eronate sau incomplete sunt excluse în principiu, în măsura în care autorul nu este vinovat pentru fapte dovedite sau rău intenţionate. Toate ofertele sunt libere şi neangajante. Autorul îşi rezervă dreptul de a modifica părţi ale paginilor sau întreaga ofertă fără preaviz, să le completeze, să le şteargă sau să întrerupă publicarea temporar sau definitiv.

2. Referinţe şi linkuri

În cazul referinţelor directe sau indirecte la alte pagini de Internet ("Linkuri"), care se află în afara perimetrului de responsabilitate al autorului, obligaţia de răspundere intră în vigoare numai în cazul în care autorul are cunoştinţă de acest conţinut şi i-ar fi fost posibil din punct de vedere tehnic să împiedice utilizarea în cazul conţinuturilor ilegale. Autorul declară în mod expres că în momentul stabilirii legăturii respectivele pagini la care se făcea referinţă nu conţineau date ilegale. Asupra prezentării actuale şi viitoare, asupra conţinuturilor sau a drepturilor de proprietate intelectuală al paginilor la care se face referire autorul nu are nici o influenţă. De aceea acesta se detaşează în mod expres de toate conţinuturile paginilor la care se face trimitere, al căror conţinut a fost modificat după stabilirea legăturii. Această dispoziţie este valabilă pentru toate legăturile şi referinţele din cadrul propriei oferte de pe precum şi pentru înregistrările străine din listele de oaspeţi, forumurile de discuţii şi listele de adrese de e-mai întocmite de autor. Pentru conţinuturi ilegale, eronate şi în special pentru daune rezultate din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor oferite în acest mod, răspunde numai ofertantul paginii, la care s-a făcut referire nicidecum ofertantul paginii care face referire prin linkuri la o anumită publicare.

3. Drept de autor şi de marcaj

Autorul este obligat să respecte în toate publicaţiile drepturile de autor ale graficelor utilizate, ale documentelor audio, ale secvenţelor video şi ale textelor, să utilizeze grafice, documente audio secvenţe video sau texte realizate de el însuşi sau să facă apel la grafice, documente audio, secvenţe video sau texte disponibile fără licenţă. Toate mărcile şi siglele numite în oferta de pe internet şi protejate de terţi se supun nelimitat dispoziţiilor valabile referitoare la mărci şi la dreptul de proprietate al proprietarilor înregistraţi. Numai pe baza numirii nu se poate trage concluzia că mărcile nu sunt protejate de drepturile terţilor! Dreptul de autor pentru obiectele realizate de autor şi publicate revine exclusiv autorului paginii. Multiplicarea sau utilizarea acestor grafice, documente audio, secvenţe video şi texte în alte publicaţii electronice sau imprimate fără acordul expres al autorului este interzisă.

4. Protecţia datelor

În măsura în care în cadrul acestei oferte pe internet există posibilitatea introducerii datelor personale sau de afaceri (Adrese de e-mail, nume, adrese), atunci oferta de preţ acestor date de către utilizator se face pe o bază benevolă. Luarea în considerare şi plata acestor servicii oferite este- în măsura în care este posibil tehnic - garantată şi fără introducerea acestor date respectiv cu introducerea unor date anonimizate sau a unui pseudonim.
Toate informaţiile necesare le găsiţi detaliat pe pagina noastră dedicată Protecţiei Datelor.

5. Valabilitatea juridică a acestei excluderi de garanţie

Această excludere a garanţiei trebuie considerată parte integrantă a acestei oferte pe internet de la care s-a făcut trimitere la această pagină. În măsura în care părţi sau formulări individuale ale acestui text nu corespund, nu mai corespund sau nu mai corespund în totalitate cu situaţia juridică în vigoare, celelalte părţi ale documentului nu vor fi afectate în ceea ce priveşte conţinutul şi valabilitatea.

6. Arbitraj

Comisia Europeană oferă o platformă de soluţionare a litigiilor: webgate.ec.europa.eu/odr/. TravelTrex GmbH nu participă la modalităţile de arbitraj oferite de un serviciu de protecţia a consumatorului şi arbitraj.

Comandă sigur cu avantajele SnowTrex

Loading...