Newsletter

Cu Newsletter-ul nostru vă asiguraţi numeroase avantaje

Contractul cu Turistul

 1. Incheierea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, denumit in continuare CONTRACT

  1. Rezervarea reprezinta oferta ferma a Turistului de a incheia un contract prestari servicii turistice cu agentia de turism touroperatoare TravelTrex GmbH, denumita in continuare “TT”. La baza ofertei se afla descrierea sejurului si informatia relevanta referitoare la acesta pusa la dispozitie de TT, in masura disponibilitatii.
  2. In cazul in care este vorba de o rezervare la cerere confirmarea disponibilitatii de catre TT poate dura pana la 7 zile lucratoare. In aceasta perioada clientul este obligat de oferta.
  3. Intermediarii (agentiile de turism detailiste) si prestatorii de servicii (hoteluri, companii de transport) nu sunt autorizati sa semneze conventii, sa ofere informatii sau sa acorde garantii prin care se aduce vreo modificare continutului contractului, prin care se deroga de la serviciile contractuale prestate de TT sau de la descrierea pachetului turistic. TT nu raspunde si nu are nici o obligatie contractuala in ceea ce priveste pliantele oferite de hoteluri si statiuni care nu sunt editate de TT, in cazul in care acestea nu fac parte din descrierea pachetului de servicii turistice sau din obligatiile contractuale ale TT, prin referire in mod expres la acestea in contractul semnat cu Turistul.
  4. Rezervarea poate fi facuta in scris, personal, prin telefon, prin fax, pe internet sau prin posta electronica. Turistul este tinut de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract. De asemenea sunt tinute de indeplinirea obligatiilor contractuale persoanele pentru care s-a efectuat rezervarea de catre Turist, in conditiile in care acesta a fost mandatat expres in acest sens. In cazul rezervarilor facute in forma electronica, TT va confirma imediat pe cale electronica primirea rezervarii. Confirmarea primirii rezervarii nu echivaleaza cu incheierea Contractului.
  5. Contractul intra in vigoare la data Confirmarii Rezervarii de catre TT comunicata in scris, prin un suport durabil, şi conţinând toate informaţiile prevăzute prin lege - confirmare ce va avea loc in cel mult 60 de zile de la data efectuarii rezervarii. TT nu are obligatia de a emite o Confirmare a Rezervarii in forma scrisa in situatia in care rezervarea este facuta cu mai putin de 7 zile lucratoare inainte de inceperea sejurului.
  6. In cazul in care Confirmarea Rezervarii nu corespunde cu continutul rezervarii, se considera ca TT a facut o noua oferta de care TT este tinut pentru o perioada de 10 zile. Contractul intra in vigoare in baza noii oferte daca TT şi-a îndeplinit obligaţia contractuală de informare în ceea ce priveşte modificarea ofertei şi Clientul o accepta in termenul de 10 zile, acceptare ce poate imbraca oricare dintre urmatoarele forme: prin declaratie expresa, prin plata avansului, prin plata sumei resante sau prin participarea la sejur.
  7. In cazul in care termenii si conditiile contractuale nu se afla la dispozitia Turistului la momentul efectuarii de catre acesta a rezervarii telefonice, acestea ii vor fi transmise odata cu Confirmarea Rezervarii si vor deveni parte din contract conform procedurii indicate la pct.1e).
  8. TT are obligatia sa furnizeze in scris Turistului in termen de 10 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: 1. orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz locul ce urmeaza sa fie ocupat de Turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in Contract; 2. denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si fax ale reprezentantei sale locale si, in lipsa acesteia un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea TT; 3. pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu asistentul de sejur de la locul cazarii copilului.
  9. Informaţiile precontractuale puse la dispoziţie de către TT în ceea ce priveşte calităţile esenţiale ale serviciilor incluse în pachetul turistic, preţul pachetului şi toate costurile suplimentare, modalitatea de plată, numărul minim de participanţi şi nivelele de penalizări fac parte integrantă din contract, cu excepţia cazului în care părțile convin în mod expres contrariul.
  10. TT atrage atenţia asupra faptului că în cazul acestui contract privitor la un pachet turistic, încheiat prin un suport de comunicare la distanţă (printre altele comunicări poştale, telefonice, sau electronice) este exclus dreptul de retragere, fiind valabile drepturile legale de renunţare şi reziliere.
 2. Plata, documente de calatorie

  1. Turistul are obligatia de plata a avansului de 25% din pretul pachetului turistic, scadenta complet imediat la facturare si dupa primirea din partea TT a unei polite de asigurare valabile in caz de insolvabilitate sau faliment, conform art.24 din OG 107/1999 republicata. Plata sumei restante devine scadenta cu 42 de zile inainte de inceperea sejurului. In cazul in care rezervarea se face cu mai putin de 42 de zile inainte de inceperea sejurului, pretul integral al pachetului este scadent imediat dupa incheierea contractului si dupa primirea din partea TT a unei polite de asigurare in caz de insolvabilitate sau faliment, conform art.24 din OG 107/1999 republicata.
  2. In cazul in care Turistul nu achita avansul sau diferenta de pret in termenele stipulate prin contract, TT este indreptatit ca dupa emiterea unei notificari prin care indica o noua scadenta, sa rezilieze contractul, Turistul fiind obligat sa suporte, in acest caz, costurile cauzate de reziliere conform clauzei 4. Rezilierea va avea loc fara nici o alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti.
  3. Plata prin card de credit decurge prin intermediul unei companii externe, Stripe.
  4. Dupa efectuarea platii integrale, la 14 zile înaintea sejurului, documentele de calatorie vor fi trimise de TT Turistului.
 3. Modificari ale serviciilor. Nerealizarea serviciilor

  1. TT are dreptul sa modifice prevederile contractelor individuale, in masura in care acestea devin necesare dupa incheierea contractului, nefiind impuse de TT cu rea credinta, daca aceste prevederi nu sunt esentiale. Drepturile rezultand din polita de asigurare pentru insolvabilitate si faliment raman valabile si in ceea ce priveste pachetul de servicii modificat.
  2. In cazul in care TT este nevoit sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, aceasta are obligatia sa informeze Turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii, prin un suport durabil, iar acesta este obligat sa comunice TT, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii, hotararea de a opta fie pentru: - rezilierea contractului fara plata de penalitati - acceptarea noilor conditii ale contractului. TT are obligatia de a informa Turistul imediat despre orice modificari ale serviciilor. În cazul în care este vorba de o modificare a unui serviciu esenţial sau a uneia din solicitările speciale ale Turistului care au devenit parte integrantă a contactului Turistul poate rezilia contractul fără penalizări sau pretinde de la TT o alternativă de cel puţin aceeaşi calitate, în măsura în care TT poate oferi o asemenea alternativă din catalogul său, fără o majorare a preţului.
  3. In cazul in care, dupa inceperea sejurului, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau TT constata ca nu le va putea realizeze, TT este obligat: 1. sa ofere Turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii sejurului fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate; 2. sa restituie Turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul sejurului. Turistul îşi păstrează dreptul de a solicita despăgubiri.
 4. Renuntarea la Contract de catre Turist, anularea sejurului de catre TT inainte de inceperea sejurului, rezilierea Contractului de catre Turist

  1. Turistul poate renunta la Contract oricand inainte de inceperea sejurului. Renuntarea produce efecte de la data primirii declaratiei in acest sens de catre TT sau de catre agentia de turism detailista. TT are dreptul sa solicite Turistului despagubiri precum si plata costurilor ocazionate de aranjamentele facute, exceptand sumele neachitate de TT reprezentand contravaloarea serviciilor oferite de terti dar care nu au fost prestate de acestia, atâta vreme cât TT nu este responsabil pentru renunţare sau la destinaţie sau în imediata apropiere nu s-au produs circumstanțe inevitabile și extraordinare. Circumstanțe inevitabile și extraordinare înseamnă o situație care nu poate fi controlată de TT și ale cărei consecințe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile; înseamnă o situație care nu poate fi controlată de partea care invocă o astfel de situație și ale cărei consecințe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile. În acest caz TT trebuie să justifice şi să concretizeze suma de despăgubire. Se recomandă forma scrisă, de exemplu prin email sau poştă.
  2. TT va calcula penalizarile aplicabile Turistului prin raportare procentuala la pretul pachetului de servicii turistice avand in vedere perioada de timp dintre data renuntarii si data stipulata in contract pentru inceperea sejurului, dupa cum urmeaza: in cazul renuntarii pana la 30 de zile inainte de plecare – 20% (la pachet cu zbor 50%); in cazul renuntarii intre 29 si 15 de zile inainte de plecare – 40% (la pachet cu zbor 65%); in cazul renuntarii intre 14 si 8 de zile inainte de plecare – 70% (la pachet cu zbor 80%); iar in cazul renuntarii cu sub 7 zile inainte de plecare sau in caz de neprezentare, Turistul va plati 90% din pretul pachetului. In cazul renuntarii ce conduce la anularea completa a rezervarii unei unitati de locuit de 10 sau mai multe persoane urmatoarele procente sunt aplicabile pentru calculul penalizarilor: in cazul renuntarii pana la 16 saptamani inainte de plecare – 20% (la pachet cu zbor 50%); in cazul renuntarii pana la 12 saptamani inainte de plecare – 30% (la pachet cu zbor 60%); in cazul renuntarii pana la 8 saptamani inainte de plecare – 40% (la pachet cu zbor 65%); in cazul renuntarii pana la 4 saptamani inainte de plecare – 60% (la pachet cu zbor 75%); in cazul renuntarii pana la 15 zile inainte de plecare – 70% (la pachet cu zbor 85%) iar in cazul renuntarii cu mai putin de 14 zile inainte de inceperea sejurului sau in caz de neprezentare, Turistul va plati 90% din pretul pachetului. Daca faceti anularea în afara orelor de serviciu, data considerata este cea a urmatoarei zile lucratoare. Sâmbata nu se considera în cadrul orelor de serviciu.
   Pana la 42 de zile inainte de data inceperii sejurului este posibila renuntarea fara penalizari, atata vreme cat renuntarea se face in 5 zile de la efectuarea rezervarii. Aceasta posibilitate poate fi folosita doar o data de client sau grup, şi doar dacă vacanţa nu a fost modificată deja.
  3. In cazul in care Turistul renunta la contract pentru un motiv care ii este imputabil, Turistul va acoperi prejudiciul suferit de TT. Cuantumul despagubirilor datorate de Turist nu poate depasi pretul sejurului din care se scad sumele neachitate de TT reprezentand contravaloarea serviciilor oferite de terti dar care nu au fost prestate de acestia.
  4. In cazul in care unul sau mai multi turisti din grup renunta la Contract, insa cazarea (spre exemplu, camera dubla, apartament) ramane ocupata de turisti care nu s-au retras din contract, costul renuntarii va fi calculat conform clauzei 4c (indiferent de data retragerii).
  5. In cazul in care Turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de politia de frontiera, acestuia i se vor aplica penalizari in cuantum egal cu pretul pachetului de servicii turistice.
  6. Turistul are dreptul sa dovedeasca faptul ca prejudiciul suferit de TT este considerabil mai redus decat suma solicitata.
  7. In cazul in care Turistul reziliaza Contractul invocand culpa TT sau TT anuleaza sejurul inaintea datei de plecare, Turistul are dreptul: 1. sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara propus de TT; 2. sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de TT cu rambursarea imediata a diferentei de pret; 3. sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului. Turistul are dreptul sa solicite TT si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului, cu exceptia cazurilor in care: 1. anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar TT a informat in scris Turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii; 2. anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in acestea nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene); 3 anularea s-a facut din vina Turistului.
 5. Modificarea rezervarii

  1. Pana la 42 de zile inainte de inceperea sejurului Turistul are posibilitatea de a modifica rezervarea in ceea ce priveste data si destinatia, in masura in care pachetul alternativ dorit este disponibil si nu se pretinde reducerea duratii sau a numarului de participanti, preţul sejurului este în acest caz cel al noului sejur la data modificarii, nu se aplica insa reducerile Last-Minute si alte reduceri din promotii temporare. Cererile formulate de Turisti cu cel mult 41 de zile inainte de plecare, in cazul in care modificarile sunt posibile, vor fi procesate numai dupa denuntarea contractului conform clauzei 4 si efectuarea simultan a unei noi rezervari. Aceasta regula nu se aplica cererilor de modificare care implica un efort minim. In cazul in care modificarea rezervarii implica o anulare partiala, TT isi rezerva dreptul de a proceda conform clauzei 4.
  2. Pana la data stabilita pentru plecare, Turistul poate solicita TT pe un suport durabil sa accepte cesionarea drepturilor si obligatiilor sale contractuale catre un tert. TT are dreptul de a se opune la cesionarea catre tert a pachetului de servicii turistice, daca acesta din urma nu indeplineste conditiile de participare prevazute in pachetul de servicii turistice sau participarea sa este interzisa prin lege sau printr-un ordin/hotarare cu caracter oficial. Turistul care cedeaza pachetul de servicii turistice precum si tertul cesionar sunt responsabili fata de TT in mod solidar pentru plata pretului pachetului de servicii si pentru costurile suplimentare ocazionate de cedarea contractului. Pentru calatorile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesiunea poate fi efectuata numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor.
 6. Servicii de care Turistul nu a beneficiat

  In cazul in care Turistul nu beneficiaza de serviciile pachetului turistic oferit (spre exemplu intoarcerea mai devreme din calatorie), din motive personale, Turistul nu are dreptul la rambursarea partii proportionale de pret. TT va depune diligente pentru a recupera de la prestatorul de servicii sumele aferente serviciilor neprestate. Aceasta obligatie nu ii incumba daca este vorba despre servicii nesemnificative sau daca rambursarea este interzisa prin lege sau printr-un ordin/hotarare oficiala.
 7. Incetarea contractului pentru motive comportamentale

  TT isi rezerva dreptul de a rezilia oricand contractul, in cazul in care, in urma unui avertisment din partea TT, Turistul afecteaza negativ prin comportamentul sau modul de desfasurare a sejurului sau daca se comporta intr-o maniera contrara dispozitiilor contractuale care justifica rezilierea imediata a contractului. Rezilierea opereaza de drept, fara a fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale. In cazul in care TT reziliaza contractul pentru acest motiv, Turistul va achita pretul pachetului de servicii turistice, din care TT va deduce contravaloarea cheltuielilor neefectuate precum si sumele recuperate de TT ca urmare a nebeneficierii de serviciile prestate de terti.
 8. Obligaţii de colaborare ale Turistului

  1. Obligatia de sesizare a deficientelor. In cazul in care Turistul constata la fata locului deficiente ale pachetului de servicii turistice, acesta are dreptul de a solicita despagubiri. Turistul este obligat sa notifice de indata atat TT cat si prestatorul de servicii despre aparitia oricarei astfel de deficiente. Aceasta clauza nu se aplica atunci cand reclamatia este in mod vadit nefondata si nerezonabila sau nu poate fi acceptata din alte motive. Imediat dupa sosirea la destinatie Turistul este obligat sa comunice orice sesizare asistentului de sejur. In cazul in care asistentul de sejur nu este disponibil la ajungerea la destinatie sau in cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, Turistul va transmite sesizarea la sediul TT. Turistul va fi informat in descrierea serviciilor sau prin documentele contractului despre disponibilitatea asistentului de sejur. Asistentul de sejur va depune toate dilgentele si va face demersuri pentru remedierea deficientelor sesizate de turisti. Asistentul de sejur nu are insa competenta de a solutiona pretentiile pecuniare ale turistilor.
  2. Obligatia de a acorda un termen de remediere a deficientelor. In cazul in care Turistul constata deficiente majore ale pachetului de servicii turistice care fac inacceptabile conditiile sejurului sau alte deficiente majore recunoscute de TT, Turistul va acorda un termen de remediere rezonabil, termen in care TT are obligatia de remedia deficientele sesizate. Aceasta clauza este inaplicabila in cazul in care remedierea nu este posibila, este refuzata de TT sau atunci cand rezilierea imediata a contractului este justificata de un interes vadit al Turistului, recunoscut de TT.
  3. Obligatia de notificare a pierderii si intarzierii bagajelor. In situatia pierderii sau intarzierii bagajelor in cazul transportului aerian, TT recomanda Turistului sa notifice de urgenta compania aeriana. In general, companiile aeriene refuza acordarea de despagubiri atunci cand prejudiciul nu este notificat. Notificarea privind prejudiciul va fi inaintata in termen de 7 zile in cazul pierderii bagajelor si in termen de 21 de zile in cazul intarzierii acestora. Turistul va incunostiinta asistentul de sejur sau a agentiei locale TT despre pierderea, intarzierea bagajelor si prejudciul suferit.
  4. Documentele contractului. Turistul este oligat sa informeze TT daca nu a primit documentele contractului (spre exemplu biletul de avion, voucherul de hotel) in termenul comunicat de TT.
  5. Obligatia de a diminua pierderile. Turistul are obligatia de a preveni aparitia oricarei pagube si de a limita prejudiciul suferit. De asemenea, Turistul este obligat sa anunte TT despre existenta oricarui risc de a suferi un prejudiciu.
  6. Turistul este obligat sa achite taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la TT.
  7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat, in vederea acordarii serviciilor turistice.
 9. Raspundere. Limitarea raspunderii

  1. TT nu raspunde pentru buna executare a obligatiilor asumate prin Contract in urmatoarele cazuri: 1. cand neindeplinirea sau indeplinirea defetuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Turistului; 2. cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici TT nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerariu, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, etc.)
  2. Rapunderea contractuala a TT pentru prejudicii materiale care nu au fost cauzate Turistului cu intentie sau ca urmare a unei neglijente grave din partea TT, este limitata la dublul pretului pachetului de servicii turistice. Orie posibile pretentii suplimentare referitoare la bagaje, in baza Conventiei de la Montreal nu sunt supuse acestei limite. In acest sens, Turistului ii este recomandat cu tarie sa incheie o polita pentru asigurarea bagajelor si in caz de accidente
  3. TT nu raspunde pentru caracterul defectuos al serviciilor externe, pentru moartea sau ranirea Turistului, pentru daunele materiale provenite din prestarea de servicii care sunt in mod expres calificate drept servicii externe in cuprinsul descrierii pachetului de servicii turistice (de exemplu: ski lift, ski bus, etc) şi în Confirmarea Rezervării, mai puţin în cazul în care daunele au rezultate din încălcarea obligaţiei de informare şi organizare ale tur-operatorului.
  4. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Turistului i se vor retine toate taxele achitate de TT prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
  5. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respective fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Turistul are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
 10. Decaderea din dreptul de a formula reclamatie si prescriptia

  Turistul va formula orice cerere de despagubiri rezultand din deficiente ale pachetului de servicii turistice in termen de 2 ani de la data stabilita pentru incheierea sejurului. Cererea va fi adresata exclusiv catre TT, la sediul indicat al acestuia. Aceasta clauza nu se aplica in ceea ce priveste cererile referitoare la deteriorarea, intarzierea livrarii sau pierderea bagajelor cu ocazia transportului aerian, conform clauzei 8c. Aceste cereri vor fi inregistrate in termen de 7 zile pentru pierderea bagajului si in termen de 21 de zile pentru intarzierea livrarii bagajelor.Actiunile carora le poate da nastere contractul, din cauza de deces, de ranire sau alta atingere a integritatii fizice ori psihice a Turistului se prescriu dupa doi ani. In cazul ranirii sau al altei atingeri aduse integritatii fizie ori psihice, care a cauzat moartea dupa data la care contractul prevedea ca ia sfarsit prestatia ce a dat nastere la diferend, termenul de prescriptie de doi ani incepe se curga la data decesului, dar nu mai tarziu de trei ani de la data executarii prestatiei prevazute in contract.Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data la care contractul prevede ca ia sfarsit prestatia ce a dat nastere diferendului.
 11. Identitatea companiei aeriene

  TT are obligatia de a informa Turistul despre identitatea companiei aeriene si a conditiilor acesteia de transport in legatura cu obiectul Contractului, la momentul efectuarii rezervarii. In cazul in care identitatea companiei aeriene nu este cunoscuta la momentul efectuarii rezervarii, TT are obligatia de a informa Turistul cu privire la identitatea companiei sau companiilor aeriene care ar putea efectua zborul. De indata ce cunoaste identitatea companiei care va efctua zborul, TT va informa Turistul cu privire la acest aspect. In cazul in care se modifica identitatea companiei aeriene indicate Turistului, TT trebuie sa se asigure ca acesta este informat despre schimbare, in cel mai scurt timp posibil.
 12. Pasaport, viza si dispozitii privind sanatatea

  1. TT are obligatia de a comunica Turistului, inaintea incheierii contractului, informatiile de ordin general privind regimul pasapoartelor si al vizelor si formalitatile de sanatate necesare pentru calatorie si sedere.
  2. TT nu raspunde de eliberarea si obtinerea la timp, a vizei necesare de la agentia diplomatica, daca nu a fost mandatat de Turist in acest sens. TT raspunde de intarzierea eliberararii vizei doar in cazul in care a fost mandatat de Turist pentru obtinerea acesteia.
  3. Turistul are obligatia sa obtina si sa detina asupra sa documentele de calatorie oficiale necesare, posibilele conditii de vaccinare si raspunde pentru conformitatea acestora cu prevederile legale vamale si de schimb valutar. Toate prejudiciile, in special cele provenind din aplicarea comisioanelor la schimbul valutar si la retragerea sumelor de bani, care provin din incalcarea prevederilor legale indicate mai sus, sunt suporate de Turist, daca acestea nu se datoreaza lipsei de informatii sau a informatiilor eronate sau incomplete furnizata de TT.
 13. Lege aplicabila

  Raportul contractual dintre Turist si TT se supune legii romane. Legea romana se aplica pentru intregul raport comercial.
 14. Anulare clauze

  Lipsirea de efecte a uneia dintre clauzele prezentului contract nu conduce la lipsirea de efecte a intregului contract.
 15. Soluționarea on-line a litigiilor

  TT participă la modalităţile de arbitraj oferite de un serviciu de protecţia a consumatorului şi arbitraj.
  Pe pagina webgate.ec.europa.eu/odr/ găsiţi platforma de de soluționare on-line a litigii oferite de Comisia Europeană. Puteţi folosi această platformă pentru soluţionarea eventualelor conflicte.

Tur operator:

TravelTrex GmbH, Bonner Str. 484-486, 50968 Koln, Germania, HRB 31998, municipiul Cologne, Directori Executivi: Andreas Rühl, Thomas Bartel. SnowTrex este o marcă a TravelTrex GmbH.
Ultima actualizare: 01.10.2020