Suport agenţii

Suport agenţii

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)

0312 295 321
Lun.- joi: 10:00-19:00
Vin.: 10:00-16:30
Sâm.- dum.: închis

Înregistrare Agenţii de Turism

Doriţi să oferiţi produsele noastre la agenţia dumneavoastră? Atunci vă rugăm să citiţi cu atenţie conţinutul acordului de afiliere. Acest text constituie baza legală a colaborării între TravelTrex GmbH, Bonner Straße 484-486, 50968 Köln - în continuare numita TT - şi Agenţia, acord care este angajant pentru ambele părţi. Ne veţi confirma acordul cu termenii acestui contract apăsând link-ul plasat la sfârşitul acestui paragraf sau la sfârşitul textului, ceea ce vă va permite să accesaţi imediat respectiva înregistrare.

Programul de afiliere se bazează pe un proces de “cookie traking”, un cookie având o durata de viaţă de 30 zile. După înscrierea în programul de afiliere se pot crea linkuri pentru toate sub-paginile SnowTrex, cu posibilitatea de a alege între diferitele layout-uri sau soluţii “white label” şi de a adapta link-ul paginii afiliatului. În afară de asta, afiliatul are la dispoziţie diferite materiale de reclama (banners, logo-uri etc.) care permit o rapidă şi uşoară plasare pe pagina.


Cuprins
 1. Obiectul contractului
 2. Obligaţiile agentului
 3. Obligaţiile tur-operatorului
 4. Promovare vânzări
 5. Rezervarea sejururilor, confirmările de sejur şi achitări
 6. Terminarea contractului
 7. Confidenţialitate
 8. Protecţia datelor
 9. Calcul comision
 10. Jurisdicţie
 11. Modificări ale contractului
 12. Garanţii şi responsabilitate
 13. Dispoziţii finale

 1. Obiectul contractului

  Cele două societăţi comerciale numite mai sus au acordat vânzarea în comun a pachete turistice, sejururile organizate de TT vor fi comercializate în condiţiile, la preţurile şi de acord cu descrierile TT, inclusiv modificările ulterioare, şi de asemenea în numele şi contul TT.

  Agentului îi vor fi oferite, prin materiale de reclamă potrivite, produse şi servicii în domeniul de activitate al TT, care se găsesc în cadrul programului de afiliere al acestuia. TT pune la dispoziţia afiliatului materiale de reclamă (logo-uri, bannere, grafice, texte), precum şi instrucţiuni detaliate pentru integrarea în site-ul afiliatului. Aceste instrucţiuni fac parte integrantă din contract. La încheierea contractului afiliatului îi va fi atribuit un număr de identificare de afiliat, ID. Cu ajutorul acestui cod atribuit de către programul de afiliere şi respectivului Cookie sunt înregistraţi clienţii intermediaţi de site-ul agentului.Agentul primeşte comision în funcţie de volumul real de vânzări şi servicii, realizat printr-un link direct legat la sit-ul TT. Pentru produsele şi serviciile care nu sunt oferite explicit în cadrul programului de afiliere, ca de exemplu cele ce sunt plasate pornind de la alţi furnizori, nu se oferă comision.Calcularea comisionului decurge de acord cu punctul 9.

  Partenerul de contract declară în mod explicit că este întreprindere, supusă prevederilor referitoare la impozitul pe venit aplicabile categoriei de întreprindere din legislaţia ţării în care îţi are sediul.
 2. Obligaţiile agentului

  Agentul se angajează să promoveze ofertele şi serviciile TT cu diligenţa unui profesionist; aceasta este valabil şi pentru persoanele delegate de agenţie. Agentul se angajează în special:
  • să ofere potenţialilor cumpărători gratuit toate informaţii privitoare la ofertele TT şi să depună diligenţa necesară pentru negocierea şi, dacă este cazul, încheierea afacerilor de vânzare a produselor TT;
  • să se prezinte faţă de cumpărător ca intermediar şi să explice acestuia că o confirmare definitivă şi angajantă a sejurului poate fi făcută doar de către tur-operator;
  • să nu acţioneze ca agent sau intermediar pentru agenţii cărora TT le-a refuzat colaborarea;
  • să comunice TT prompt toate declaraţiile de renunţare la sejur, cu indicarea datei renunţării şi numelor participanţilor care renunţă la sejur;
  • să transmită prompt către TT reclamaţiile primite;
  • să angajeze pentru consultanţă clienţi angajanţi care poseda calificarea profesională necesară;
  • să nu întreprindă acţiuni care dăunează în mod considerabil activitatea de vânzare a alţi parteneri TT;
  • să promoveze şi să afişeze cu mijloacele prevăzute ofertele TT, precum şi tarifele actuale, condiţiile de transport, sejur şi plată şi restul informaţiilor de călătorie furnizate de către TT. Acestea sunt valabile mai ales pentru formularul cu informații standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie. Este obligatoriu ca acestea să le fie aduse turiștilor la cunoștință înainte de încheierea contractului. Mai mult, înainte de a plasa comanda, turistul trebuie informat despre posibilitățile de a ajunge la destinație și despre regulile de sănătate.
  • la integrarea online a produselor TravelTrex să plaseze un cookie doar atunci când clientul interacţionează cu pagina TT, fie prin click pe unul din materialele de reclamă integrate pe pagina partenerului, fie - dacă pagina TT este direct integrată - în cazul în cere clientul efectuează o acţiune pe pagina TT. Altfel plasarea unui cookie si pretenţia la un comision nu sunt permise. În cazul încălcării acestei prevederi se acorda plata de daune contractuale în valoare de 5.000 €.
  În cazul acţiunilor de daune contra TT în caz de încălcare a acestei prevederi, afiliatul va elibera TT de pretenţiile în cauză. Aceasta se aplică şi pentru cheltuielile legale astfel create şi costurile rezultate din abuz evident din partea agenţiei. Dacă prin culpa agenturii un pachet turistic nu a putut fi concretizat – TT poate responsabiliza agenţi pentru costurile de anulare de acord cu condiţiile contractuale şi de plată actuale ale TT.
  Sarcina probei că daunele au fost mai reduse revine agenţiei. Tur operatorul îşi rezervă dreptul de a pretinde daune în valoare mai ridicată.

  Agentul are obligaţia de a nu construi sit-ul său în aşa fel încât să fie confundat cu site-ul TT sau să creeze impresia că website-ul său este cel al TT, parţial sau integral. O excepţie la cele menţionate mai sus o constituie paginile web puse la dispoziţie de către TT în cadrul programului de afiliere. În plus, afiliatului îi este interzis să introducă în cataloagele online sau în motoarele de căutare (Google, Yahoo, etc), reclamă conţinând cuvântul cheie SNOWTREX indiferent eventualele variante de scriere, deoarece această marcă este protejată prin dreptul de autor. Numele de marcă SNOWTREX şi alte variante de scriere, corecte sau incorecte, trebuie marcate negativ prin Broad-Type în lista de cuvinte-cheie. Pentru cazul de încălcare este stabilită o compensaţie în valoare de € 1.500,00, fără excluderea a alte daune. Agentul nu este autorizat să prezinte sau să accepte propuneri şi oferte în numele TT sau să îl reprezinte pe acesta. În plus, îi este interzis să facă declaraţii către terţi care pot crea impresia unui autorizări de reprezentare. În cazul încălcării acestor drepturi, agentul urmează să indemnizeze TT pentru daunele efective cauzate.
 3. Obligaţiile tur-operatorului

  TT se angajează să respecte toate obligaţiile rezultante din calitatea sa de tur-operator. Aceasta include consultanţa oferită clienţilor de către CallCenterul TT. În cazul în care au loc acţiuni de revendicare din partea cumpărătorilor intremediaţi, TT îşi asumă responsabilitatea de a elibera agenţia de acestea, în măsura în care nu au loc ca urmare a activităţii de agenţie de turism sau tur-operator a agentului, pentru care acesta este responsabil.

  Procesarea reclamaţiilor sau pretenţiilor clienţilor rezultate din desfăşurarea sejurului este în exclusiva responsabilitate a TT. Pentru cazul în care datorită serviciului defectuos oferit de agent pentru TT rezultă obligaţia de a achita despăgubiri, suma în cauză va fi facturată agentului.

  TT se angajează în special să proceseze comenzile efectuate cu diligenţa necesară şi în ordinea în care au intrat, la fel şi reclamaţiile.
 4. Promovare vânzări

  Mijloacele de reclamă ale agentului, în care este prezentat un produs al TT, vor fi publicate după acordarea acestora cu TT. La prezentarea în mediile electronice cum ar fi Internet, videotext etc. trebuie ţinut cont de faptul că folosirea logo-urilor TT şi transmiterea acestor poate avea loc doar cu acordul scris al TT.Odata cu încheierea contractului, afiliatul obţine un drept netransmisibil, revocabil în orice moment, de a folosi, cu scop publicitar, materialele puse la dispoziţie pe sit-ul merchant-ului, prin plasarea de link-uri către acel site. Acest drept nu include autorizarea de a modifica materialele puse la dispoziţie, exceptand cazul unei autorizaţii scrise din partea proponentului.
  Materialele de publicitate nu pot fi utilizate decât în scopul promovării produselor SnowTrex.
  Aceasta licenţă îşi pierde valabilitatea odată cu revocarea contractului.
  O modificare a URL-ului – adresa websit-ului afiliatului - nu se constituie o modificare a contractului şi nu afecteaza astfel drepturile şi obligaţiile părţilor.

  TT informează agentul în mod regulat despre noutăţile de produs şi program, prin intermediul unui newsletter pentru parteneri. Acesta se trimite la adresa de email indicată la înregistrarea la programul de afiliere. Agentul poate revoca în orice moment autorizarea privitoare la newsletter, acordată prin acceptarea acestui acord de parteneriat.
 5. Rezervarea sejururilor, confirmările de sejur şi achitări

  1. Efectuarea comenzii se face prin site-ul http://www.snowtrex.ro/rezervare.html prin indicarea numărului de agent şi efectuarea rezervării. Dacă alegeţi o altă modalitate de comandă, nu va fi posibilă acordarea comisionului.
  2. Agenţia are obligaţia de a valabilitate juridică a rezervărilor şi trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca turiştii să ia la cunoştinţă condiţiile de călătorie actuale ale TT şi prevederile privind protecţia datelor. Rezervarea trebuie să conţină numele, adresa şi data naşterii a clientului - nu este permisă indicarea adresei agenţiei de turism. Condiţiile contractuale şi valabilitatea juridică a preţului intră în vigoare doar la trimiterea de către TT a confirmării sejurului. Agenţia care a încheiat contractul cu TT, este responsabilă pentru toate rezervările efectuate cu indicarea ID-ului de agenţie în cauză. Toate rezervările sunt ferme, retragerea unei comenzi presupune penalităţi. La modificări ale rezervării por apărea de asemenea costuri de modificare.
   Pentru folosirea a CRS externe (Merlin) este necesar acordul expres al TT.
  3. Comanda trebuie să conţină numele, prenumele, adresa, data naşterii a clientului, adresa e-mail şi numărul de telefon, precum şi numele, prenumele şi data naşterii a celorlalţi participanţi la sejur. - nu este permisă indicarea adresei agenţiei de turism. Transmiterea datelor rezervării la terţi prin agenţie este permisă doar cu acordul expres în formă scrisă al TT.
  4. Plata se face prin încasare directă: tot procesul decurge între TT şi client. Factura şi documentele de călătorie sunt trimise de către TT clientului. Încasarea prin agenţia de turism este posibilă, este necesară însă forma scrisă pentru solicitare şi confirmarea din partea TT.

 6. Terminarea contractului

  1. Perioada de preaviz pentru încetarea contractului este pentru ambele părţi de 3 luni până la sfârşitul lunii. Preavizul se face în scris.
  2. Încetarea imediată a contractului, fără preaviz, are loc în următoarele cazuri
   • acţiune de intrare în insolvenţă a proprietarului sau acţionarilor agenţiei sau a agenţiei
   • utilizarea neautorizată a imagini sau texte de către agenţie.
   • folosirea informaţiilor confidenţiale de către agenţie în scopuri comerciale şi fără acordul TT
   În cazul unui motiv întemeiat, cum ar fi neîndeplinirea sau acţionarea contra obligaţiilor prevăzute în aceat contract şi cauzarea de daune intereselor şi imaginii TT, contractul poate fi reziliat fără termen.
  3. Şi după rezilierea contractului, indiferent de motiv, obligaţiile bilaterale rămân în vigoare până la terminarea tuturor proceselor pendente de afaceri.
  4. La încetarea contractului, agenţia se obligă să elimine menţiunile la TT sau la mărcile produse de TT – şi în internet (cum ar Banner). Agenţia nu mai poate folosi în corespondenţa scrisă sau orice alte publicaţii numele TT sau al mărcilor TT. Toate materialele de reclamă furnizate de TT trebuie returnate TT imediat - cel târziu la terminarea tuturor proceselor pendente.

 7. Confidenţialitate

  Având în vedere că ambele părţi obţin informaţii relevante din punct de vedere comercial, acestea se angajează să trateze confidenţial toate aceste informaţii obţinute (atât în scris cât şi oral) în legătură cu planul de afaceri, produsele, serviciile, dezvoltarea, finanţele, cercetarea şi orice alte aspecte comerciale, precum şi toate rezultatele analizelor şi evaluărilor şi în special valoarea comisionului acordat.

  Această prevedere nu se aplică informaţiilor de cunoştinţă generală sau accesibile prin surse generale, în afara surselor respectivei părţi. Prevederile de confidenţialitate se aplica şi perioadei următoare terminării contractului.

  TT se obligă să nu folosească în scopuri comerciale proprii datele turiştilor sau privitoare la ei ţi să nu transmită aceste date către terţe părţi.
 8. Protecţia datelor

  Părţile contractante se obligă să păstreze confidenţialitatea asupra datelor clienţilor obţinute în cadrul şi datorită prezentului contract, conform prevederilor legale şi regulamentului privitor la protecţia datelor (UE) 2016/679. Datele pot fi utilizate doar în cadrul legal prevăzut pentru publicitate şi nu pot fi transmise la terţe părţi decât cu scopul şi in vederea prestării serviciilor contractate.
 9. Calcul comision

  1. Modalitate de calcul
   Agentul încasează pentru intermedierea serviciilor TT un comision de 7%. Data înregistrării comisionului este ziua începerii sejurului, calculul şi transferul sumei totale se face lunar.

   Plata comisionului acoperă toate costurile şi pretenţiile ulterioare ale agentului legate de intermedierea serviciilor TT.

  2. Baza de calcul a comisionului
   Baza de calcul pentru calculul comisionului este suma în Euro, calculată la cursul Euro ales de merchant în ziua rezervării. Suma la care se aplică comisionul este suma completă, inclusiv serviciile suplimentare rezervate. Costurile de stornare, precum şi rezervările suplimentare sau modificările unei rezervări, sunt de asemenea luate în baza de calcul a comisionului. Programul de afiliere se bazează pe un sistem de urmărire a Cookies. Cookie-ul SnowTrex cu respectivul număr de agenţie are o durată de viaţă de 30 de zile, astfel se atribuie fiecărui partener volumul de vânzări respectiv.

   Pentru că TT nu are nici un comision, sau are un comision foarte mic la cumpărarea skipass-ului, (de exemplu în Ischgl), skipass-urile - cu câteva excepţii - nu sunt baza de calcul pentru comision. Pentru restul taxelor (de exemplu taxa de staţiune, taxa keycard, taxa de card de credit) nu se acordă comision, nici pentru tarifele companiilor aeriene, deoarece aceste tarife sunt transmise de merchant clientului fără comision propriu.

   Pretenţia pentru plata comisionului este nulă în cazul în care clientul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată în întregime. Comisionul se plăteşte la suma plătită efectiv de client. În cazul în care sejurul rezervat nu poate avea loc din circumstanțe inevitabile și extraordinare la destinație sau în imediata apropiere, sau pentru că numărul minim de turişti pentru rezervare nu este îndeplinit, dreptul partenerului la comision decade. În cazul în care sejurul va avea loc, numai pentru o parte din turişti, comisionul se va plăti numai pentru suma în cauză.

  3. Comisioane suplimentare pentru servicii rezervate ulterior
   Serviciile suplimentare, ca de exemplu închirierea de echipament sau diverse cursuri, sunt un element esenţial al produsului TravelTrex. deoarece din motiv tehnice de multe ori nu este posibilă afişarea suficientă şi clienţii nu cunosc existenţa acestor servicii sau nu pot profita de ea direct, merchantul îşi rezervă dreptul de a transmite clienţilor acestor informaţii după rezervare. Acest serviciu de informare este gratuit pentru agenţii. Partenerul profită complet de volumul generat de aceste vânzări suplimentare. Dreptul agenţiei la exclusivitatea clienţilor acesteia, în prezenta relaţie contractuală, rămâne neafectat.

 10. Jurisdicţie

  Contractul este supus legislaţiei germane. Jurisdicţia acordată este Köln.
 11. Modificări ale contractului

  TT îşi rezervă dreptul de a modifica termenii acestui acord în orice moment. Agenţia va fi informată în acest sens în scris. Dacă în urma acestei comunicări, în timp de o săptămână agenţia nu comunică dorinţa de a rezilia contractul, modificarea se consideră acceptată.
 12. Garanţii şi responsabilitate

  TT garantează că sit-ul său corespunde regulamentelor tehnice actuale. Nu îşi asuma responsabilitate pentru drepturi în afara celor menţionate.În rest, responsabilitatea TT prin reprezentanţii comerciali şi agenţi este limitată la cazurile de premeditare şi neglijenţă gravă. Responsabilitatea TT pentru daune materiale este limitată la daunele previzibile în momentul încheierii contractului, până la limita maximă a comisionului din luna anterioară.
 13. Dispoziţii finale

  În cazul în care una din prevederile acestui contract nu este valabila, ambele părţi se obligă să găsească împreună o regulă care să se apropie cât mai mult de obiectivele economice urmărite de prevederea în cauză. Valabilitatea restului clauselor contractului nu este afectată. Nu au fost încheiate acorduri suplimentare şi pentru eventualele modificări este necesară forma scrisă - această prevedere este valabilă şi pentru modificarea formei necesare în sine.