Suport agenţii

Suport agenţii

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)

0312 295 321
Lun.- joi: 10:00-19:00
Vin.: 10:00-16:30
Sâm.- dum.: închis

Înregistrare Afiliaţi WEB

Doriţi să ne plasaţi pe pagina dumneavoastră? În acest caz citiţi cu atenţie conţinutul acordului de afiliere. Acest text constituie baza legală a colaborării între TravelTrex GmbH - în cele ce urmează numit "merchant" - şi partenerul - "afiliat", acord care este angajant pentru ambele părţi. Ne veţi confirma acordul cu termenii acestui contract clickand link-ul plasat la sfârşitul acestui paragraf sau la sfărşitul textului, ceea ce vă va permite să accesaţi imediat respectiva înregistrare.

Programul de afiliere se bazează pe un proces de “cookie traking”, un cookie având o durata de viaţă de 30 zile. După înscrierea în programul de afiliere se pot crea linkuri pentru toate sub-paginile SnowTrex, cu posibilitatea de a alege între diferitele layout-uri sau soluţii “white label” şi de a adapta link-ul paginii afiliatului. În afară de asta, afiliatul are la dispoziţie diferite materiale de reclama (banners, logo-uri etc.) care permit o rapidă şi uşoară plasare pe pagina.Conţinutul contractului
 1. Obiectul contractului
 2. Încheierea contractului
 3. Intermedierea de vânzări şi licenţe
 4. Plasarea şi întreţinerea pe website-ului afiliatului.
 5. Calcularea comisionului
 6. Obligaţiile şi drepturile merchantului.
 7. Obligaţiile afiliatului
 8. Revocarea contractului
 9. Legea aplicabilă
 10. Modificări ale contractului
 11. Confidenţialitate
 12. Confidenţialitatea datelor
 13. Garanţii şi responsabilitate
 14. Dispoziţii finale

 1. Obiectul contractului

  Obiectul contractului este cooperarea publicitară şi de afaceri de beneficiu mutual, cu scopul de vânzarea a sejururilor organizate de Merchant.

  Partenerului de contract (Afiliat) îi vor fi oferite, prin materiale de reclamă potrivite, produse şi servicii în domeniul de activitate al merchant-ului, care se găsesc în cardul Programului de Afiliere.
  Merchant-ul pune la dispoziţia afiliatului materiale de reclamă (logo-uri, bannere, grafice, texte), precum şi instrucţiuni detaliate pentru integrarea în site-ul afiliatului. Aceste instrucţiuni fac parte integrantă din contract. La încheierea contractului afiliatului îi va fi atribuit un număr de identificare de afiliat, ID. Cu ajutorul acestui cod atribuit de către programul de afiliere sunt înregistraţi clienţii intermediaţi de site-ul afiliatului.Afiliatul primeste comision în functie de volumul real de vânzări şi servicii, realizat printr-un link direct legat la sit-ul merchant-ului. Pentru produsele şi serviciile care nu sunt oferite explicit în cadrul programului de afiliere, ca de exemplu cele ce sunt plasate pornind de la alţi furnizori, nu se oferă comision.Calcularea comisionului decurge de acord cu punctul 5

  Partenerul de contract declară în mod explicit că este întreprindere, supusă prevederilor referitoare la impozitul pe venit aplicabile categoriei de întreprindere din legislaţia ţării în care îţi are sediul.
 2. Încheierea contractului

  Merchant-ul pune la dispoziţie un formular de înscriere online. După completarea şi trimiterea formularului, cererea va fi analizată şi în cazul acceptării, afiliatul va fi anuntat de aceasta în scris. Una din condiţiile de care depinde acceptarea este capacitatea juridica plenă a afiliatului pentru desfăşurarea activităţii comerciale.
  Afiliatul îi garantează merchant-ului că pe sit-ul său nu se găseşte nici un fel de reprezentare sau aluzie la activităti ilicite sau criminale, cum ar fi pornografia, xenofobia sau politica extremistă.
  În cazul în care au loc acţiuni de revendicare de natură judiciala sau extra-judiciala contra merchantului, de natură penală, administrativă sau civilă, ca urmare a celor menţionate mai sus, afiliatul îşi asumă responsabilitatea de a-l elibera de acestea, de a plăti sumele datorate ca amendă sau daune şi ia asupra sa costurile apărării merchantului.
 3. Intermedierea de vânzări şi licenţe

  Mijloacele de reclamă ale agentului, în care este prezentat un produs al merchantului, vor fi publicate după acordarea acestora cu TT. La prezentarea în mediile electronice cum ar fi Internet, videotext etc. trebuie ţinut cont de faptul că folosirea logo-urilor TT şi transmiterea acestor poate avea loc doar cu acordul scris al merchantului.

  Odata cu încheierea contractului, afiliatul obţine un drept netransmisibil, revocabil în orice moment, de a folosi, cu scop publicitar, materialele puse la dispoziţie pe sit-ul merchant-ului, prin plasarea de link-uri către acel site. Acest drept nu include autorizarea de a modifica materialele puse la dispoziţie, exceptnd cazul unei autorizaţii scrise din partea proponentului.
  Dreptul de autor pentru configurarea mijloacelor publicitare, oferite în cadrul programului de afiliere, şi a altor informaţii de pe pagina proponentului, aparţin operatorilor websit-ului merchant-ului.
  Aceasta licenţă îşi pierde valabilitatea odată cu revocarea contractului.
  O modificare a URL-ului – adresa websit-ului afiliatului - nu se constituie o modificare a contractului şi nu afecteaza astfel drepturile şi obligaţiile părţilor.
 4. Plasarea şi întreţinerea pe website-ului afiliatului.

  Afiliatul plasează, la alegerea sa, materialele de reclamă disponibile în programul de afiliere pe pagina sa şi stabileşte astfel o legătură cu sit-ul proponentului. Cu ajutorul codurilor de link-uri atribuite, sistemul de arhivare al merchant-ului identifică clienţii care au urmat linkul afiliatului. Afiliatul poate de asemenea alege unde exact pe pagina merchantului conduce link-ul plasat.
  Modificări ale link-urilor pot avea loc doar cu consimţământul merchant-ului, care poate pastra dreptul exclusiv de modificare.
  Producerea de material de reclamă complementar, relaţionat cu merchant-ul, nu poate avea loc decât cu acordul acestuia, exprimat în scris.
 5. Calcularea comisionului

  1. Modalitatea de calcul
   Afiliatul primeşte pentru vânzările efectuate de către merchant prin pagina sa un comision. Dreptul la comision intra în vigoare în ziua începerii sejururlui, facturarea şi achitarea comisioanelor au loc lunar, în luna posterioară intrării la unitatea hotelieră.
   Procentele sunt între 5% şi 10%. Setarea standard este 5%. Niveluri mai ridicate de comision pot fi ajunse pe de-o parte prin volumul de vânzări, pe de altă parte în funcţie de modalitatea de colaborare. Există următoarele şase nivele:
   Tip afiliere Volum vânzări: Comision:
   Partener Start-up până la 15.000 € 5,0%
   Partener Profesional de la 15.000 € 6,0%
   Partener Premium de la 30.000 € 7,0%
   Partener Power de la 50.000 € 8,0%
   Partener VIP de la 75.000 € 9,0%
   Partener Exclusiv de la 100.000 € 10,0%
   Pentru activarea unui nivel superior de comisionare, partenerul de contract trebuie să se adreseze din iniţiativă proprie TT, până la 30.06. a unui an. Nivelul mai ridicat se aplică în acest sens retroactiv începând din 01.06 a anului anterior.

   Partenerul are, prin numărul de agenţie şi parola sa, acces online la statisticile sale personale, putând astfel în orice moment obţine informaţii referitoare la volum sau de vânzări şi la comisioanele de achitat.

   Baza de calcul pentru comision este volumul de vânzări de sejururi realizat în cursul unui an comercial (data începerii sejurului între 01 iunie şi 31 mai), înregistrat cu numărul de partener respectiv.
   Prin achitarea comisionului se consideră compensate toate costurile, cheltuielile şi drepturile legate de medierea produselor merchantului de către afiliat.

  2. Baza de calcul a comisionului
   Baza de calcul pentru calculul comisionului este suma în Euro, calculată la cursul Euro ales de merchant în ziua rezervării. Suma la care se aplică comisionul este suma completă, inclusiv serviciile suplimentare rezervate. Costurile de stornare, precum şi rezervările suplimentare sau modificările unei rezervări, sunt de asemenea luate în baza de calcul a comisionului. Programul de afiliere se bazează pe un sistem de urmărire a Cookies. Cookie-ul SnowTrex cu id-ul de partener are o durată de viaţă de 30 de zile, astfel se atribuie fiecărui partener volumul de vânzări respectiv.

   Pentru că merchantul nu are nici un comision, sau are un comision foarte mic la cumpărarea skipass-ului, (de exemplu în Ischgl), skipass-urile nu sunt baza de calcul pentru comision, cu puţine excepţii, cum este practica normală în asemenea cazuri. Pentru restul taxelor (de exemplu taxa de staţiune, taxa keycard) nu se acordă comision, nici pentru tarifele companiilor aeriene, deoarece aceste tarife sunt transmise de merchant clientului fără comision propriu.
   Pretenţia pentru plata comisionului este nulă în cazul în care clientul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată în întregime. Comisionul se plăteşte la suma plătită efectiv de client. În cazul în care sejurul rezervat nu poate avea loc din circumstanțe inevitabile și extraordinare la destinație sau în imediata vecinătate, sau pentru că numărul minim de turişti pentru rezervare nu este îndeplinit, dreptul partenerului la comision decade. În cazul în care sejurul are loc doar parţial, comisionul se va plăti numai pentru valoarea corespunzătoare.

  3. Comisioane suplimentare pentru servicii rezervate ulterior
   Serviciile suplimentare, ca de exemplu închirierea de echipament sau diverse cursuri, sunt un element esenţial al produsului TravelTrex. deoarece din motiv tehnice de multe ori nu este posibilă afişarea suficientă şi clienţii nu cunosc existenţa acestor servicii sau nu pot profita de ea direct, merchantul îşi rezervă dreptul de a transmite clienţilor acestor informaţii după rezervare. Acest serviciu de informare este gratuit pentru agenţii. Partenerul profită complet de volumul generat de aceste vânzări suplimentare.
 6. Obligaţiile şi drepturile merchantului.

  Merchantul pune la dispoziţia afiliatului toate informaţiile necesare pentru corecta plasare a link-urilor. Aceste informaţii se găsesc în zona de administrare personală, la care partenerul are acces cu parolă după înscriere.

  Merchant-ul administrează rezervările realizate prin link-ul afiliatului, pune la dispoziţia afiliatului o statistică a vânzărilor, se ocupă de toate expedierile, tranzacţiile de plată, anulările şi serviciile relaţionate cu clienţii.

  Mechantul informează afiliatul în mod regulat despre noutăţile de produs şi program, prin intermediul unui newsletter pentru parteneri. Acesta se trimite la adresa de email indicată la înregistrarea la programul de afiliere. Agentul poate revoca în orice moment autorizarea privitoare la newsletter, acordată prin acceptarea acestui acord de parteneriat.
 7. Obligaţiile afiliatului

  Responsabilitatea pentru plasarea corecta din punct de vedere tehnic este exclusiv a afiliatului. Acesta trebuie să folosească doar link-uri puse la dispoziţie în cadrul programului de afiliere. Altfel nu pot fi garantate înregistrarea şi plata corectă a comisionului pe vânzări.
  Afiliatul este responsabil cu plasarea, administrarea şi întreţinerea, precum şi actualizarea şi corectitudinea conţinuturilor puse la dispoziţie pe sit-ul sau. De asemenea în perimetrul sau de responsabilitate sunt serviciile tehnice ale sit-ului, în special linkurile către websit-ul merchant-ului. Afiliatul garantează proponentului că conţinutul sit-ului său nu este prejudicial pentru terţi, şi că nu contravine în nici un fel legislaţiei în vigoare, fiind considerat responsabil exclusiv în caz contrar.

  În cazul acţiunilor de daune contra merchant-ului în caz de încălcare a acestei prevederi, afiliatul va elibera proponentul de pretenţiile în cauză. Aceasta se aplică şi pentru cheltuielile legale astfel create şi costurile rezultate din abuz evident din partea afiliatului.
  Dacă prin culpa agenturii un pachet turistic nu a putut fi concretizat – TT poate responsabiliza agenţi apentru costurile de anulare de acord cu condiţiile contractuale şi de plată actuale ale TT. Sarcina probei că daunele au fost mai reduse revine agenţiei. Tur operatorul îşi rezervă dreptul de a pretinde daune în valoare mai ridicată.

  Agenţia se obligă să plaseze un cookie doar atunci când clientul interactioneaza cu pagina TT, fie prin click pe unul din materialele de reclamă integrate pe pagina partenerului, fie - dacă pagina TT este direct integrată - în cazul în cere clientul efectuaza o actiune pe pagina TT. Altfel plasarea unui cookie si pretentia la un comision nu sunt permise. În cazul încălcării acestei prevederi se acorda plata de daune contractuale în valoare de 5.000 €.

  Afiliatul are obligaţia de a nu construi sit-ul său în aşa fel încât să fie confundat cu sit-ul merchant-ului sau să creeze impresia că websit-ul său este cel al merchant-ului, parţial sau integral. O excepţie la cele menţionate mai sus o constituie paginile web puse la dispoziţie de către merchant în cadrul programului de afiliere. În plus, afiliatului îi este interzis să introducă în cataloagele online sau în motoarele de căutare (Google, Yahoo, etc), reclamă conţinând cuvântul cheie SNOWTREX indiferent eventualele variante de scriere, deoarece această marcă este protejată prin dreptul de autor. Numele de marcă SNOWTREX şi alte variante de scriere, corecte sau incorecte, trebuie marcate negativ prin Broad-Type în lista de cuvinte-cheie. Pentru cazul de încălcare este stabilită o compensaţie în valoare de € 1.500,00, fără excluderea a alte daune. Afiliatul nu este autorizat să prezinte sau să accepte propuneri şi oferte în numele proponentului sau să îl reprezinte pe acesta. În plus, îi este interzis să facă declaraţii către terţi care pot creea impresia unui autorizări de reprezentare. În cazul încălcării acestor drepturi, afiliatul urmează să indemnizeze merchant-ul pentru daunele efective cauzate.
 8. Revocarea contractului

  1. Perioada de preaviz pentru încetarea contractului este pentru ambele părţi de 3 luni până la sfârşitul lunii. Preavizul se face în scris.
  2. Încetarea imediată a contractului, fără preaviz, are loc în următoarele cazuri
   • acţiune de intrare în insolvenţă a proprietarului sau acţionarilor afiliatului
   • utilizarea neautorizată a imagini sau texte de către afiliat.
   • folosirea informaţiilor confidenţiale de către agenţie în scopuri comerciale şi fără acordul merchantului
   În cazul unui motiv întemeiat, cum ar fi neîndeplinirea sau acţionarea contra obligaţiilor prevăzute în aceat contract şi cauzarea de daune intereselor şi imaginii merchantului, contractul poate fi reziliat fără termen.
  3. Şi după rezilierea contractului, indiferent de motiv, obligaţiile bilaterale rămân în vigoare până la terminarea tuturor proceselor pendente de afaceri.
  4. La încetarea contractului, agenţia se obligă să elimine menţiunile la merchant sau mărcile acestuia – şi în internet (cum ar Banner). Nu mai poate folosi în corespondenţa scrisă sau orice alte publicaţii numele merchantului sau al mărcilor acestuia. Toate materialele de reclamă furnizate de merchant trebuie returnate imediat - cel târziu la terminarea tuturor proceselor pendente.

 9. Legea aplicabilă

  Prezentul contract este supus legislaţiei germane. Pentru acţiunilor rezultate din acest contract sunt competente tribunalele din Köln, Germania.
 10. Modificări ale contractului

  Marchant-ul îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, regulile şi prevederile prezentului acord. Afiliatul va fi informat prin e-mail de modificările efectuate. Dacă nu are loc o revocare a contractului din partea acestuia în o săptămână de la data notificării, modificările intra în vigoare şi se consideră acceptate de către afiliat.
 11. Confidenţialitate

  Având în vedere că ambele părţi obţin informaţii relevante din punct de vedere comercial, acestea se angajează să trateze confidenţial toate aceste informaţii obţinute (atât în scris cât şi oral) în legătură cu planul de afaceri, produsele, serviciile, dezvoltarea, finanţele, cercetarea şi orice alte aspecte comerciale, precum şi toate rezultatele analizelor şi evaluărilor şi în special valoarea comisionului acordat.

  Această prevedere nu se aplică informaţiilor de cunoştinţă generală sau accesibile prin surse generale, în afara surselor respectivei părţi. Prevederile de confidenţialitate se aplica şi perioadei următoare terminării contractului.
 12. Confidenţialitatea datelor

  Părţile contractante se obligă să păstreze confidenţialitatea asupra datelor clienţilor obţinute în cadrul şi datorită prezentului contract, conform prevederilor legale şi regulamentului privitor la protecţia datelor (UE) 2016/679. Datele pot fi utilizate doar în cadrul legal prevăzut pentru publicitate şi nu pot fi transmise la terţe părţi nu pot fi transmise la terţe părţi.
 13. Garanţii şi responsabilitate

  Merchantul garantează că sit-ul său corespunde regulamentelor tehnice actuale. Nu îşi asuma responsabilitate pentru drepturi în afara celor menţionate.
  În rest, responsabilitatea merchantului prin reprezentanţii comerciali şi agenţi este limitată la cazurile de premeditare şi neglijenţă gravă. Responsabilitatea merchantului pentru daune materiale este limitată la daunele previzibile în momentul încheierii contractului, până la limita maximă a comisionului din luna anterioară.
  În cazul pierderii de date, pentru o responsabilizare se presupune că afiliatul asigură o dată pe zi baza de date. În acest caz responsabilitatea este limitată de acord cu regulile deja menţionate.
  O posibilă responsabilitate de acord cu legislaţia în vigoare, bazată pe produs, nu este afectată.
 14. Dispoziţii finale

  În cazul în care una din prevederile acestui contract nu este valabila, ambele părţi se obligă să găsească împreună o regulă care să se apropie cât mai mult de obiectivele economice urmărite de prevederea în cauză. Valabilitatea restului clauselor contractului nu este afectată.